Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów 

ul. M. Dzielskiego 1

31-465 Kraków

tel. 12 411 08 55

seminarium@pijarzy.pl

Bank Pekao SA, III o. w Krakowie

ul. Szpitalna 15, 30-960 Kraków

Nr konta: 92 1240 2294 1111 0010 0952 8812