Formacja w zakonie

Formacja podstawowa (czyli tylko pierwsze jej etapy w Zakonie Pijarów, bo człowiek formuje się prze całe życie) - to przynajmniej 8 lat, na które składają się: przednowicjat, nowicjat i seminarium przedzielone profesorium. Krótkie opisy poszczególnych etapów znajdują się poniżej. Jeżeli jednak masz jakieś pytania, pisz śmiało!

Przednowicjat

Zanim kandydat zostanie przyjęty do nowicjatu, musi odbyć tak zwany przednowicjat, który trwa cztery tygodnie. W tym czasie kandydat wchodzi w pierwsze zwyczaje życia zakonnego. Przednowicjat odbywa się w Krakowie, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, zwykle w miesiącu sierpniu.


Nowicjat

Nowicjat to szczególny czas, w którym kandydat do życia zakonnego i kapłańskiego otrzymuje poczwórny: ludzki,chrześcijański, zakonny i pijarski fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację. Formacja nowicjacka odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym domu. W naszym Zakonie nowicjat trwa pełne 12 miesięcy.

Dom nowicjatu znajduje się w Rzeszowie, przy naszym kościele parafialnym p.w. Św. Józefa Kalasancjusza.


Seminarium

Na studia seminaryjne składają się 2 lata filozofii i 4 lata teologii. Są one wymagane do uzyskania święceń kapłańskich. Ci, którzy wybierają drogę brata zakonnego nie muszą kończyć studiów teologicznych, ale odbywają formację w studium duchowości. Oprócz kształcenia intelektualnego, to czas intensywnej formacji rozpoczętej w nowicjacie. Klerycy w ciągu roku i w wakacje przygotowują się do przyszłych obowiązków posługując w pijarskich świetlicach, parafiach i fundacjach charytatywnych. Po IV roku seminarium przerywa się naukę, aby odbyć profesorium (patrz niżej).


Profesorium

Profesorium jest czasem praktyki w jednej z naszych wspólnot – w szkole lub parafii. To wyjątkowa okazja aby zmierzyć się z konkretnym wypełnianiem naszego czwartego ślubu wychowania dzieci i młodzieży jeszcze przed złożeniem ślubów uroczystych. Po tym doświadczeniu łatwiej jest wejść w pracę duszpasterską, którą podejmujemy po święceniach.