II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

W I Niedzielę Wielkiego Postu, podczas uroczystej Mszy Świętej w naszej parafii, Ojciec Prowincjał Mateusz Pindelski SP udzielił posług lektoratu i akolitatu czterem alumnom naszego seminarium.
I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
VII Niedziela zwykła

VII Niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”.
Ferie zimowe

Ferie zimowe

W tym roku 7 lutego zakończyliśmy sesję. Naszym zwyczajem już jest, że po zimowym semestrze ruszamy na odpoczynek.
VI Niedziela zwykła

VI Niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
V Niedziela zwykła

V Niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim
III Niedziela zwykła

III Niedziela zwykła

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego.
II Niedziela zwykła

II Niedziela zwykła

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 
Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 
Objawienie Pańskie 2020

Objawienie Pańskie 2020

5 stycznia wróciliśmy z naszych domów do seminarium, chociaż zajęcia zaczęliśmy dopiero 7 stycznia. Przed nami była bardzo ważna uroczystość – Objawienie Pańskie.