III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

Już III Niedziela Wielkiego Postu, jak tam nasz gorliwość? W Psalmie 69 czytamy "Gorliwość o dom Twój pożera Mnie". Czy i nas pochłania takie zaangażowanie w nawrócenie?

Kleryk Wojciech SchP zaprasza.

II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

Nie wiesz, po co Ci Wielki Post, bo niby z czego masz się oczyścić na Wielkanoc? 

W dzisiejszym rozważaniu kl. Kuba pokaże Ci, jaką czystością zalśnił Jezus na górze Tabor i jak taką czystość osiągnąć!

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Dnia 21 lutego 2021 w  I Niedzielę Wielkiego Postu, podczas uroczystej Eucharystii Ojciec Prowincjał Mateusz Pindelski SP udzielił posług lektoratu i akolitatu czterem alumnom naszego seminarium. 

I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia: Mk 1, 12-15

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

10 października odbyło się 20. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej, które przebiegało pod hasłem: Niech zstąpi Duch Twój! i nawiązywało do postaci św. Jana Pawła II. Z powodu panującej sytuacji młodzież zgromadziła się w swoich placówkach, gdzie spotkanie odbywało się z elementami zdalnymi.

Rekolekcje Powołaniowe

Rekolekcje Powołaniowe

W Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w dniach 2-4 października odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, w których wzięli udział chłopaki z całej Polski.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». 
IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?»
III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle.