I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia: Mk 1, 12-15

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Być może czasami czujesz lekkie zdezorientowanie, kiedy ktoś daje świadectwo o tym, jak Bóg działa w jego życiu i z niedowierzaniem słuchasz tego, co ta osoba mówi. Może nawet gdzieś w głębi serca też masz pragnienie doświadczenia żywego Boga. Wielki Post jest dobrym czasem na refleksję i na stworzenie dogodnych warunku dla działania Ducha Świętego.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię po chrzcie, a więc po głębokim doświadczeniu relacji z Ojcem – Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dla Jezusa była to chwila nie tylko zmagania się z pokusami, ale także czas refleksji nad doświadczeniem spotkania.

Jeżeli chcesz dostrzec działanie Boga w swoim życiu, otwórz się na Jego Słowo, poświęć czas na przebywanie ze swoim życiem w Jego obecności. Inaczej będzie trudno o postęp na drodze duchowej. Szczera konfrontacja z samym sobą wymaga pełnego zaangażowania. Rzeczywistość Boga jest bardzo realna. Bardziej realna, niż nam się wydaje.

kl. Bartosz Cielecki SP